Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                       

                                          MŁODY MENAGER ŚRODOWISKA

 

Szkoła Podstawowa w Bąkowicach zgłosiła udział w interaktywnym programie edukacyjnym Młody Menager Środowiska (MMŚ). Program ten jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie. Uczestnictwo w projekcie polega na wpisywaniu, a nie zbieraniu rzeczywistych odpadów. Uczniowie poprzez Internet wpisują odpady, określając ich parametry oraz sposoby ich ograniczania.

Uczestnicząc w I Etapie MMŚ przyczyniamy się do podnoszenia osobistej odpowiedzialności obywateli za działania w obszarze ochrony środowiska poprzez promowanie wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz nauczycieli i pozostałej społeczności szkolnej dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki odpadami (monitorowanie, ewidencjonowanie i zagospodarowywanie) z wykorzystaniem aktywnych technologii internetowych. Polega on na:

  1. Określeniu stanu dotychczasowego – inwentaryzacja odpadów powstających w otoczeniu szkoły (urząd gminy, park, zaprzyjaźnione przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe rodzin uczniowskich. itp)
    • określenie rodzajów rozpoznanych odpadów
    • określenie ilości rozpoznanych odpadów
  2. Określeniu skąd się biorą odpady – analiza możliwości ograniczenia ich ilości według systemu 4 razy U (unikaj, używaj powtórnie, utylizuj, unieszkodliwiaj). Specjalną uwagę poświęci się odpadom niebezpiecznym (baterie, lekarstwa, chemikalia, oświetlenie)
  3. Określeniu dotychczasowego sposobu postępowania z odpadami

1.     kto zajmuje się odpadami w szkole i co z nimi czyni

2.     czy je segregujemy na miejscu, czy mieszamy

3.     co robi z nimi firma odbierająca odpady.

Realizacja każdego etapu programu przez szkołę będzie odznaczona w tabeli rankingowej, za etapy A, B, C będą przyznawane punkty. Końcowej oceny dokona komisja i głosowanie internautów.

Koordynator programu

Renata Boduch

wstecz